Opinie

Islamisering door simulanten, met modieuze buzzwords en een studentenvereniging

De kracht van het simuleren

Daar hogescholen en universiteiten tot Social Justice Warrior (SJW)-bastions verworden zijn mag het niet verbazen dat ook daar de rode loper wordt uitgerold voor de volgelingen van de profeet.

Moslimstudenten zijn namelijk buitengewoon energiek wat betreft ‘participatie’, een van de buzzwoorden uit de inclusieve trommel. Al even energiek zijn ze in het overnemen van de bij het inclusief denken horende prozaïsche semantiek. Mahara bijvoorbeeld, een ‘islamitisch geïnspireerde studentenvereniging met een pluralistische openheid’, is een in 2015 opgerichte moslimclub (pardon: ‘levensbeschouwelijke studentenvereniging’) die op universiteiten en hogescholen in het Antwerpse actief is.

De bedoeling van het zeloten-allegaartje (pardon: het ‘Mahara-team’) dat Mahara is, is om ‘de valse dilemma’s die aan de basis liggen van de vele samenlevingsproblematieken’ uit de wereld te helpen. Want: ‘(…) moslimjongeren (…) worden vaak voor de keuze geplaatst tussen religie of wetenschap, religie of mensenrechten, religie of gelijkheid, religie of rechtvaardigheid, etc.’ En dan komt het: de ‘levensbeschouwelijke identiteit’ (bedoeld wordt: moslimidentiteit) maakt deel uit van de ‘meerlagige identiteitsbeleving’ en dient te allen tijde gerespecteerd aangezien ze behoort tot de ‘eigenheid van een pluriforme samenleving.’

Moslimactivisme en het simuleren van een sociaaldemocratische ingesteldheid gaan bij Mahara hand in hand. Luistert u maar eens even naar wat de website en de voorzitter van deze reli-club te vertellen hebben …

Eén leerboek is voldoende

Voorzitter van Mahara is Farmaciestudent Khalid El Jafoufi. De man vond ‘het gebrek aan een gebedsruimte’ aan de Antwerpse universiteit zodanig schrijnend dat hij er via de studentenraad voor is gaan ijveren. Ah ja, want iedereen weet toch dat schoolgebouwen gebedstempels zijn? En hoe mensonterend is het niet om “verplicht (!!)” te worden op een plekje achteraan in de universiteitsbibliotheek te moeten gaan bidden, zoals El Jafoufi in een interview aan de mosl… euh, pardon: ‘antiracistische’ organisatie Kif Kif wist te vertellen (website Kif Kif/19 oktober 2013). In datzelfde interview kunt u overigens nog enkele zaken lezen die perfect weergeven waarom moslims het bijzonder moeilijk hebben in liberale samenlevingen. Wat dacht u van deze: “de islam was zijn tijd ver vooruit. Voor ander wetenschappelijk onderzoek is de Koran nog steeds een inspiratiebron.” On. Ge. Lo. Fe. Lijk. Dat zulke pertinente nonsens verspreid worden is een ding, dat de media dit soort kul zonder boe of ba laten passeren is iets heel anders. Wellicht hebben ze het drukdrukdruk met hun zoektocht naar Russische complotten.

De toch al zwaar geïndoctrineerde moslimjongeren – Mahara claimt op haar website met ‘rolmodellen’ te willen werken – zijn sowieso al niet geneigd om eens een écht boek, met échte informatie in, ter hand te nemen, komt daar zo’n ‘weter’ van een Al Jafoufi even doodleuk beweren dat de Koran zowat de bron van alle wijsheid is. Qua “rolmodel” kan dat tellen.

Enfin, laat ons de treurzang van de islamisering van het Westen nog even voortzetten.

Duint u verder wat gras op de website, dan kunt u op een gegeven moment lezen hoe ‘een multidimensionele aanpak’ (lees: ‘Willig al onze wensen in, of anders…’) het ‘enorme verlies aan potentieel’ (lees: ‘Het is de schuld van blanke racisten dat tal van moslims liever op straat rondhangen en chickies nasissen dan naar school te gaan.’), dat een gevolg is van die duivelse maatschappij waarin de ‘reinen’ tussen vieze kafirs moeten leven, kan helpen goedmaken. Wat daarvoor nodig is? Een ‘bottom-up-strategie’ (lees: ‘Kijk, wij zijn ook sociaaldemocraten die in participatie van het gewone volk geloven, hoewel ons geloof zo verticaal-hiërarchisch is als de pest. Maar what the fuck, als die kafirs het maar geloven!’)

Toegepaste Islamitische Wetenschappen.

Wat biedt het islam-propagandagroepje Mahara nog zoal aan? Wel, onder meer een cursus (hou u vast!) Toegepaste Islamitische Wetenschappen. Wat dat inhoudt? Geen idee. Op basis van enkele van die zeer liefdevolle koranverzen denk ik dan aan ‘het doden van ongelovigen’ of ‘hoe sla ik mijn vrouw?’. Enfin, het soort existentiële kwesties waar menig moslimgelovige zich het met soera’s gevulde hoofd over breekt.

Neen, de concrete invulling van de TIW-cursus staat niet uitgeschreven op de website. Daar vind je enkel dat er ‘tools’ worden aangereikt aan de student om (en dit is een wel erg lugubere grap; een mens zou die moslims nog van humor durven betichten) diens ‘kritische geest te verruimen.’ De complete bullshit van deze laatste claim moet een gemiddelde 5-jarige intussen wel duidelijk zijn. Een 1400 jaar oud soldatengeloof dat van obscurantisme haar missie heeft gemaakt zou ‘de kritische geest verruimen.’

Daarom heeft islam niks positiefs voortgebracht

Daarom komen al die nobelprijs-winnaars uit moslimlanden. Daarom worden kritische cartoonisten vermoord. Daarom worden critici tout court door moslims vogelvrij verklaard. Daarom heeft de islam gedurende haar 60-jarige geschiedenis op Europese bodem (ik tel de verschillende pogingen tot verovering uit het verleden niet mee) nog helemaal niks positiefs voortgebracht. Of het moet zijn dat we niet inzien hoe geweldig hoofddoeken, terreur-’jongeren’, halalwinkels, moskeeën, terreurdreiging, aanslagen, nikabs, djellaba’s, boerka’s, intimidatie, homohaat, ongelovigenhaat, vrouwenhaat, gaybashing, Syriëstrijders, no-go zones, slachtvloeren waar onverdoofd geslacht kan worden, straattaal, criminaliteit of vermomde islamiseringsinstrumenten zoals Mahara wel niet zijn.

Maar de uitsmijter van de Mahara-website is toch wel WOEM (Women Empowerment.) Een misogyne doctrine, die van A tot Z doorspekt is met patriarchale geboden en zich pathologisch laatdunkend uitlaat over alles wat nog maar van op afstand naar ‘vrouw’ ruikt, bestaat het te pretenderen voor Women Empowerment op te komen. Voor de goede orde: empowerment is een ‘krachtwoord’ afkomstig uit de social work-stal en wordt gebruikt om hulpbehoevenden bij te staan door ze er ‘vanuit hun eigen krachten’ bovenop te proberen helpen. Dat een islamitische organisatie zichzelf naar buiten toe profileert als opkomend voor Women Empowerment verdient in ieder geval de gouden medaille voor postmodernisme.

De praktijk

Ach ja, zo kennen we ze intussen wel. Leentjebuur spelen bij culturen die ze uiteindelijk te gronde zullen richten. Van ‘meerlagige identiteiten’ of ‘pluriforme samenlevingsvormen’ is in moslimlanden totaal geen sprake. Man = krijger, vrouw = broedmachine (lees: een door god vastgelegde identiteit), en ook: samenleving = islamitisch en niks anders (een door god vastgelegde uniformiteit), geeft wellicht veel beter de werkelijkheid weer (de 1% gediscrimineerde en als minderwaardig beschouwde andersgelovigen daargelaten.)

Voor die semantiek-gevoelige westerlingen volstaat het evenwel om wat door sociologen bij elkaar geharkte lulbegrippen te horen. Nagaan of de boodschapper ook meent wat hij zegt is niet aan de orde. En al zeker niet als het ‘andersgetinten/andersgelovigen’ betreft.

Te dwaas om los te lopen

De geschiedenis herhaalt zich. Eens te meer maken mohammedanen gebruik van de ‘tools’ die het ‘dar al-harb’ hen aanreikt. Tenzij men de afgelopen jaren op Pluto heeft vertoefd is het pertinent onmogelijk om moslimorganisaties à la Mahara serieus te nemen. De ‘teamleden’ (lees: soldaten) van Mahara zijn al even huichelachtig als de inclusiepraatjes die hun website vullen en de ‘wetenschappelijke waarheden’ die meneer de voorzitter El Jafoufi de koran toedicht zijn te dwaas om los te lopen.

De islamitische leer is gericht op onderwerping, en niks anders. Mocht een of andere willekeurige sekte zichzelf op zo’n schaamteloze wijze in instellingen inwerken zou staatsveiligheid terecht onmiddellijk ingrijpen. Omdat het hier een geofficialiseerde een gesubsidieerde sekte betreft, die bovendien bekend staat om haar geweld tegen dissidente stemmen, laat men maar betijen.

Nuttige idioot

De Franse moslimwijken waar vrouwen zijn weggevaagd uit het straatbeeld (iemand daar trouwens nog iets van vernomen in de MSM?) geven de praktijk weer van waar het uiteindelijk naartoe gaat indien ‘levensbeschouwelijke identiteitsvorming’ de vrije loop wordt gelaten, alle inclusieve prietpraat ten spijt. Ietwat zichzelf respecterend journaille zou nochtans eens onderzoek kunnen doen naar al die islamitisch geïnspireerde clubjes, bidruimtes, enzovoort, die aan een razend tempo de hogescholen en universiteiten van de westerse wereld in lugubere tempels van een pedante doodscultus veranderen.

Enkel indien het organisaties betreft die de multiculturele samenleving in vraag stellen gaan de MSM op de barricaden staan. Maar geen nood, het dar al-harb zal in no time in het dar al-islam veranderen. De inclusieve MSM-kamikazes zal het dan net zo vergaan als hun linkse voorgangers in Iran: na als nuttige idioot te hebben gefungeerd krijgen ze een enkeltje richting schavot.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.