TPOok!

 
avatar
   
Opinie

‘De islam moet worden uitgebannen’

'IS-terroristen dragen juist de echte islam uit'

Tot mijn 23ste leefde ik als soennitische moslim. Nu ben ik een atheïstische auteur en dichter. Ik woon nog steeds in het islamitische Turkije. Al mijn familieleden en andere verwanten zijn moslim en ik weet dus waar ik over spreek als het de islam betreft. De titel van dit artikel kan provocatief overkomen en ik zal mijn betoog daarom stap voor stap uitleggen. 

Wat je vooral over de islam moet weten, is dat je als buitenstaander, niet-moslim of christen, atheïst, boeddhist, jood of wat dan ook als vogelvrij wordt beschouwd. Alle moslims hebben op basis van de Koran het recht om je te doden, je te verkrachten, je bezittingen in te pikken, je land, je geld en noem maar op. Ze halen dit recht uit de koran en de islamitische theologie.

‘Juist de IS-terroristen dragen de echte islam uit, volledig in overeenstemming met de geboden en verboden in de Koran’

Een paar voorbeelden:

Dit vers uit de koran gaat over  alle niet-moslims en alle ketters (christenen, boeddhisten, atheïsten, joden enz.)  Zij worden beschreven als “al wie oorlog overweegt tegen Allah en zijn Boodschapper (Mohammed)”.

 

Surat Al-Ma’idah (5.33) (de tafel)

 

“De vergelding degenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

 

Het volgende vers uit de koran gaat over het doden van mensen die hun geloof in de islam hebben verlaten, de afvalligen:

 

Surat An-Nisa’ (4.89) (De vrouwen)

 

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

 

Kijk naar de huidige situatie in Syrië. Hoe komt het toch dat islamitische terroristen zo makkelijk Alevieten kunnen doden of christelijke vrouwen kunnen verkrachten? Dit is omdat ze zich dit recht toe-eigenen vanuit hun geloof. Zij geloven bovendien dat zij naar de hemel zullen gaan door deze walgelijke acties tegen buitenstaanders, de ketters dus. De meeste moslims zeggen: “Maar dat zijn geen echte moslims”.
Dat is een grove leugen; want juist de IS-terroristen dragen de echte islam uit, volledig in overeenstemming met de geboden en verboden in de Koran.

Tolerante godsdienst

U hoort vaak dat de islam een tolerante godsdienst is. Dit is een grove leugen die als masker gebruikt wordt om het werkelijke en wrede gelaat van de islam te verbergen. Er is geen verschil tussen islam en islamisme. Dit is de grootste denkfout die de moderne wereld maakt over de islam. Er zijn geen verschillende vormen van islam en islamisme. Ze zijn één en hetzelfde ding en hebben dezelfde inhoud. Deze tweedeling is niet meer dan een illusie die wordt gebruikt door moslims om het brutale, hatelijke, onderdrukkende, moordende en genocidale gezicht van de islam te verbergen.

Islamitische theologie is gebaseerd op de verzen in de Koran en de hadith. Hadith zijn de woorden en de daden van de profeet Mohammed. Alle moslim moeten deze woorden en daden opvolgen als toevoeging aan de geboden in de Koran. Zo moet je naar het toilet gaan a la Mohammed, je wassen zoals de profeet en ketterse vrouwen verkrachten en tot slavinnen maken tijdens een oorlog. De vijand moet je tijdens een oorlog martelen om achter de plek van zijn verborgen geld te komen. Je moet de hand van een dief afhakken zoals Mohammed dat deed, en hem geen gevangenisstraf geven zoals in de moderne wetgeving. Je moet een vrouw die seks had buiten de regels van de islam stenigen, zoals Mohammed deed. Haar partner moet je ‘slechts’ 100 zweepslagen geven.

Alle homoseksuelen doden

Als moslim kun je deze personen nooit hun straf kwijtschelden en onze moderne strafwetgeving toepassen. Als goede moslim moet je de mohammedaanse straffen toepassen, zoals het stenigen van de overspelige vrouw en het  geven van 100 zweepslagen aan haar partner. Je moet de man die de islam verliet doden, zoals Mohammed deed. Je kan niet zeggen dat het zijn eigen keuze was en dat hij het deed uit eigen vrije wil en geloof. In de Koran staat dat je een afvallige moslim moet doden.

Volgens de geboden van de islam moet je alle homoseksuelen doden. Geen enkele moslim kan in overeenstemming met de islam zeggen dat zijn seksuele oriëntatie zijn eigen recht is, dit in overeenstemming met de mensenrechten van vandaag.  Je hebt het recht om een meisje van negen jaar oud te huwen, zoals Mohammed deed. Met andere woorden: de islam staat toe dat je een kind verkracht en haar tot seksslavin en huisslavin maakt tot het einde van haar leven.

‘Beschaafde’ moslimlanden

Je mag tot zes uur na de dood van je vrouw seks met haar hebben, zoals Mohammed deed. Met andere woorden, je mag je vrouw tot 6 uur na haar dood blijven verkrachten. Dat is dus die tolerante godsdienst, en het rechte pad naar de hemel, overeenkomstig de geboden van Allah en de handel en wandel van zijn profeet.

Kijk hoe beschaafd moslimlanden als Afghanistan, Nigeria, Turkije, Iran, Soedan en nog vele anderen zijn. Kijk hoeveel zij hebben bijgedragen aan de filosofie, kunst, wetenschap en aan de wereldgeschiedenis. Kijk naar het respect van de islam jegens mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, de vrijheid van meningsuiting en denken, de persvrijheid, de geloofsvrijheid etcetera.

Genocide

De Armeense genocide, de eerste van de twintigste eeuw, de Assyrische genocide en de Pontisch-Griekse genocide werden uitgevoerd door Turkse en Koerdische krachten uit het Osmaanse Rijk en de nieuwe Turkse Republiek. Zij putten hun motivatie uit het islamitisch recht: het recht om ketters te doden en te verkrachten, om vrouwen en kleine meisjes tot huis- en seksslavinnen te maken en hun geld, huizen en land te stelen.

The Committee of Union Progress (CUP) (Turks: Ittihat ve Terraki Cemiyeti) had het Turkse nationalisme als basis; men maakte enkel snel en makkelijk misbruik van Turken en Koerden voor het uitvoeren van deze genocides, op basis van de islam en wat de koran zegt over niet-moslims. Alle Turkse en Koerdische moslims geloofden immers dat zij naar de hemel zouden gaan indien zij meer ketters zouden doden, net zoals de islamitische terroristen nu. De breinen achter de tweede genocidale golf van de twintigste eeuw waren de nazi’s. Zij namen Armeense genocide als voorbeeld. Adolf Hitler zei tegen zijn militaire bevelhebbers: “Wie spreekt er vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?” (toen hij sprak over de reactie van de wereld op de de Shoah).

Misdaden tegen de menselijkheid

Nazisme werd als legale en respectabele ideologie beschouwd aan het begin van de jaren ’30 van de twintigste eeuw. Pas laat zag de wereld het gevaar van het nazisme. Miljoenen mensen stierven door het nazisme en het is nu verboden om aanhanger te zijn van het nazisme, in eender welk beschaafd land. Het is onmogelijk op legale wijze propaganda te maken voor het nazisme.

Zoals ik reeds aangaf: de islam is tegen mensenrechten en zo mogelijk nog gevaarlijker dan het nazisme. De islam is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zou de islam overal ter wereld uitgebannen en verboden moeten worden, net zoals het nazisme. Diegenen die de islam propageren, zouden berecht moeten worden vanwege het aanzetten tot moord, diefstal, verkrachting en misdaden tegen de menselijkheid. Indien dit niet gebeurt, wacht de wereld een grote tragedie.

 

Vertaling: Brunhilde Dewilde

 

Lees ook: Niet islam maar islamisme is een groot probleem.

Lees ook: Een kritiek op de socialisten die de islam verdedigen.

Lees ook: de columns van Jan Jaap de Ruiter over de ‘islam’.

Lees ons complete dossier ‘islam’.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.