Doneer aan TPO
 

Homoseksualiteit in Sodom en Gomorra

'Niet aard relatie bepaalt moraliteit maar wijze waarop we in relatie met ander omgaan'

Door: , 14:09, 23 augustus 2016

'Niet aard relatie bepaalt moraliteit maar wijze waarop we in relatie met ander omgaan'

In het bijbels verhaal van Sodom en Gomorra worden beide steden door God vernietigd omwille van ‘de zeer zware zonden’. God stuurde twee engelen in de gedaante van mannen naar Sodom. Zij kregen gastvrijheid in het huis van Lot. De mannen van Sodom omsingelden dit huis en zij eisten dat Lot die mannen naar buiten zou brengen opdat zij, de gehele groep, met hen gemeenschap zouden hebben. Lot wilde dit vermijden en bood zijn eigen dochters aan, waarmee ze konden doen wat zij wilden. Toen greep God in en de mannen van Sodom werden blind.

Groepsverkrachting

Uit dit vreemde verhaal zou men kunnen afleiden dat groepsverkrachting van vrouwen, de dochters van Lot, minder erg is dan seksuele gemeenschap tussen mannen. Joodse exegeten hebben tweeduizend jaar geleden al een andere verklaring gegeven. Het is niet de homoseksualiteit als zodanig die de zonde was in deze twee steden. Het ging om een collectieve verkrachting van vreemdelingen. De mannen wilden hiermee hun dominantie bewijzen en hun gevangenen ten diepste vernederen.

In Syrië worden op dit moment gevangenen op grote schaal verkracht. De bewakers zijn daarom geen homo’s. Het zijn sadisten die de gevangenen vernederen om hun macht over hen te bevestigen.

Mannetjes en wijfjes

Voorafgaand aan de goddelijke straf voor Sodom en Gomorra was er de Zondvloed. Ook hier zag God dat ‘de boosheid van de mensen’ zeer groot was en daarom roeide Hij de mensheid uit met uitzondering van Noach en zijn gezin. In de Ark moest Noach van alle reine dieren een mannetje en een wijfje brengen. Waarom wordt hier expliciet verwezen naar de twee geslachten bij dieren? In het scheppingsverhaal wordt slechts vee, kruipend gedierte en wild gedierte genoemd, terwijl bij de schepping van de mens wordt gezegd: ‘Man en vrouw schiep Hij hen’.

Waarom wordt bij dieren het geslachtsverschil eerst niet genoemd en bij mensen wel? Waarom wordt bij het verhaal van de Zondvloed het geslachtsverschil van de dieren wel genoemd? Joodse bijbelexegese is precies gericht op verklaring van deze verschillen. Wat niet wordt genoemd, kan een belangrijke betekenis verbergen.

Relatie

De verklaring van de exegeten is dat in de Ark slechts de reine dieren opgenomen mogen worden. Het waren niet alleen de mensen die hadden gezondigd, maar ook dieren deden het met iedereen, onafhankelijk van de soort. De zonde die in deze bijbelpassage wordt genoemd is de onrechtvaardigheid. Het gaat om machtsmisbruik, vernedering, dominantie. We kunnen hieruit concluderen dat niet de aard van de relatie de moraliteit bepaalt, maar de wijze waarop we in die relatie met de ander omgaan.

Ik hoop hiermee mijn homoseksuele vrienden en vriendinnen gerustgesteld te hebben: God zal hen niet straffen. Bovenstaande bijbelexegese lijkt mij een afdoend argument voor christelijke, islamitische en joodse geestelijken om het homohuwelijk in hun rituelen op te nemen zodat, voor homo’s en lesbiennes die het wensen, de goddelijke zegen op hun verbintenis rust.

 

 
 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace