TPOok!

 
avatar
   
Leven

Homoseksualiteit is en blijft definitief zondig binnen Christelijk Gereformeerde Kerk

Generale synode wuift bezwaren enkele kerken weg

Homoseksualiteit praktiseren is een gruwel in het oog des Heeren en dat blijft zo, althans wel binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Maarliefst vijftien individuele Christelijke Gereformeerde Kerken hebben nog gepoogd de Bijbelse opvattingen naar een wat liberaler en rekkelijker 21ste eeuws plan te trekken door bij de generale synode (een soort van landelijke kerkenraad) te klagen over de al te starre opvattingen des Heeren inzake homoseksuele lustbeleving, maar tevergeefs. De synode blijft bij het oude besluit uit 2013 waarin toch echt duidelijk staat dat “seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd”.

Het Woord van God is uiteraard bindend. Dit zijn Zijn uitspraken (Leviticus 18:22, Leviticus 20:13 en Romeinen 1:27), hier moet u het mee doen.

Overigens zijn homoseksuelen gewoon welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk en worden ze behandeld als alle andere schapen van de Goede Herder, alleen moeten ze wel weten dat wat ze op het vleeslijke vlak doen dus beslist niet wordt goedgekeurd door God. Het homohuwelijk tussen twee belijdend Christelijk Gereformeerde mannenbroeders zit er dus niet in. Wat opzich nog een vrij tolerante opvatting is aangezien de barmhartige God van liefde en genade zelf letterlijk in de Bijbel dicteert dat alle homo’s dood moeten, ‘want hun bloed is op hen’.

Binnen de vijftien individuele Christelijke Gereformeerde kerken zal de kerkenraad zich nu buigen over de toekomst. Het is niet ondenkbeeldig dat een nieuwe, zoveelste scheuring en afsplitsing binnen de protestantse kerk in Nederland het uiteindelijke resultaat zal zijn.

   

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.