Doneer aan TPO
 

Gratis hoofdstuk uit ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’, het nieuwe boek van Sam van Rooy

Voor het eerst dat boek van Vlaams Belanger door reguliere Vlaamse uitgeverij wordt gepubliceerd

Door: , 17:15, 27 juni 2018

Voor het eerst dat boek van Vlaams Belanger door reguliere Vlaamse uitgeverij wordt gepubliceerd

 

Op dinsdag 12 juni stelde Vlaams Belang-kopstuk Sam van Rooy zijn nieuwe boek voor: Voor vrijheid dus tegen islamisering. De boekvoorstelling, met een panelgesprek met twee ex-moslima’s (Nahed Selim en Elina Yakubova) en Paul Cliteur en Wim van Rooy) kunt u herbeleven via deze link (zie ook de video hieronder). Voor TPO schreef Paul Cliteur een recensie.

Het is voor het eerst dat het boek van een Vlaams Belanger door een reguliere uitgeverij werd gepubliceerd. Op de website van Sam van Rooy, kunt u lezen: de Inhoudstafel, prof. Paul Cliteurs Woord vooraf, de Inleiding van de auteur, het Nawoord van Wim van Rooy en de Beknopte bibliografie. Via deze link kunt u de promotievideo bekijken.

Hieronder kunt u het hoofdstuk Ook voor Khalid lezen:

 

 

Ook voor Khalid

 

“Soms heb ik medelijden met aardige en fatsoenlijke moslims die hun religie niet kennen. Wanneer ze erachter komen wat de Koran en de Hadith eigenlijk zeggen, zijn ze echt geschokt. Onwetendheid is echter geen excuus. Lees je heilige boek. Dat is het minste wat je kunt doen voordat je je leven wijdt aan het volgen ervan.”

Yasmine Mohammed.

 

In wezen zijn moslims, dixit de Turkse ex-moslim Tarik Armagan, “de eerste slachtoffers van Allah”. In weerwil van wat ik soms krijg te horen, heb ik in mijn jeugd nooit echt slechte of traumatiserende ervaringen gehad met moslims. Ik ging graag en veel – en als enige autochtoon – voetballen met Marokkaans-islamitische buurtjongens en klasgenoten. In mijn klas zat een pientere en toffe Afghaanse jongen met een sterk seculiere inslag, Farid, die door Marokkanen belachelijk werd gemaakt. Ze keken op hem neer omdat hij Afghaan was en eigenlijk geen moslim (of alleszins veel minder dan zij). Ik meen dat hij arts is geworden. Vandaag heb ik in activistische en intellectuele context contact met ex-moslims en islamkritische moslims die de islam de facto hebben verlaten.

Recent belandde ik in een twitterdiscussie met mijn jeugdvriend Khalid, een ietwat klunzig type met een peperkoeken hart. Hij reageerde ontdaan op een door mij met islamkritiek becommentarieerd artikel over een islamprediker die in het Genkse stadhuis een lezing voor moslimjongeren had gehouden, waarin hij had gesteld dat “muziek beluisteren zondig is” en moslims had aangespoord om zich af te zonderen van onze ‘zondige’, van alcohol en muziek doordrongen samenleving. Khalid schreef over mijn islamkritiek: “Beste Sam. Dat zijn nonsens over de islam. Jullie willen alleen haat zaaien (sic) dat vind ik jammer. Sorry dat ik het zo cru zeg. Islam is zuiver en harmonieus. Ik zou mijn hand in het vuur steken voor u omdat je mij toen geholpen hebt op waterbaan [onze school].” Ik wees Khalid op Koran 9:5: ‘Dood de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neem hen gevangen en beleger hen en bereid hun alle soorten hinderlaag’. Zijn reactie: “Beste Sam, laat je niet mee slepen (sic) door leugens. Om verzen uit de koran te ontleden moet je heel veel kennis hebben. Er zijn verzen die u niet in de heden (sic) kunt toepassen maar kunnen (sic) een momentopname zijn. Wees open Sam en geef iedereen een kans.” De van Egypte afkomstige tolk en auteur Nahed Selim citeert in dat verband Mohammed Shahroer (docent aan de Universiteit van Damascus): “Het is makkelijker om een tunnel onder de zee te bouwen dan om mensen het Boek van God met hun eigen ogen te leren lezen. Al honderden jaren zijn ze gewend om het met geleende ogen te lezen.”

Ik vond het een confronterende ervaring, omdat ik moest vaststellen dat de goede Khalid ook vandaag nog, zoals vele oprecht vredelievende ‘moslims’, doordrongen is van de leugen dat de islam goed is. De Pakistaans-Canadese arts, schrijver en ex-moslim Ali Rizvi wijst er in dat verband op dat “veruit de meeste moslims de Koran nooit hebben gelezen.” Dat geldt ook voor de Hadith, het leven van de islamitische profeet Mohammed, en de islamitische wet of sharia. Ex-moslima Yasmine Mohammed zegt daarover: “Soms heb ik medelijden met aardige en fatsoenlijke moslims die hun religie niet kennen. Wanneer ze erachter komen wat de Koran en de Hadith eigenlijk zeggen, zijn ze echt geschokt. Onwetendheid is echter geen excuus. Lees je heilige boek. Dat is het minste wat je kunt doen voordat je je leven wijdt aan het volgen ervan.” Hafid Bouazza merkt op: “De islam is niet het slachtoffer van onwetendheid, en zelfs als dat wel zo was: onwetendheid is geen onschuld.”

Bij Ali Rizvi is het zo gegaan: toen hij “als kind van Pakistaanse ouders opgroeide in Riyadh, ontdekte hij dat van dieven de hand werd afgehakt. ‘Is dat niet barbaars?’ vroeg hij geschokt aan zijn ouders. Zij stelden hem gerust: het had niets te maken met de islam, het was gewoon onderdeel van de Saoedische cultuur. Zou zomaar kunnen, dacht Rizvi. Hij zat op een internationale school, gescheiden van ‘die rare’ Saoedi’s. Ze hadden ook een plein dat expats ‘Chopchop Square’ noemden, en waar de openbare onthoofdingen plaatsvonden. Maar toen Rizvi als nieuwsgierige tiener de Koran begon te lezen, zag hij dat handen afhakken wegens diefstal letterlijk wordt voorgeschreven, in vers 5:38. En dat ongelovigen ook voor khalid moeten worden onthoofd, las hij in vers 8:12-13. Toen hij dat aan zijn ouders liet zien, waren zij net zo verbijsterd als hij. De confrontatie met zoveel gruwel bracht Rizvi ertoe om zich van de islam af te keren.” Bij een anonieme Britse ex-moslim ging het op dezelfde manier: “Vroeger volgde ik de islam en zijn regels. Maar vele regels waren voor mij verborgen. Toen ik begreep dat ze een negatieve impact op me hadden en niet in overeenstemming waren met mijn eigen principes en ethiek, heb ik de islam verlaten.”

Ik schrijf dit boek dus ook voor Khalid. Ik wil mensen zoals hij aan het verstand brengen dat ze tolerant, humaan en vrij zijn ondanks en niet dankzij de islam. Dat de zogenaamde extremisten of fundamentalisten, of ze nu ‘salafist’, ‘islamist’, ‘jihadist’ of ‘wahabiet’ worden genoemd, volgens de islamitische leer veel betere moslims zijn dan hij (of scherper gesteld: dat zíj de moslims zijn en Khalid de facto de islam afvalt). Hafid Bouazza merkt in dat verband op: “De stelling dat moslimfundamentalisten de islam gekaapt hebben, klopt niet. Of beter gezegd: er moet wel iets te kapen vallen.” Ik moet en zal mensen zoals Khalid ervan overtuigen dat ik de strijd voor vrijheid en dus tegen de islamisering van onze samenleving ook voer voor goede mensen zoals hij, die evenzeer slachtoffer zouden worden mochten beroepsmoslims de macht in handen krijgen en sharia-principes worden geïntroduceerd; en dat ik er met andere woorden gewoon voor wil zorgen dat onze vrije en tolerante samenleving vrij en tolerant blijft en niet verwordt tot een tweede Midden-Oosten.

In een onvolprezen artikel vatte de islamkritische en door moslims met de dood bedreigde PVV-leider Geert Wilders het perfect samen: “De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase en Indonesische volkeren heb- ben een enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zou- den zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.”

 


 

 

 
ingezonden mededeling

Schietkanon voor 14,95 euri

Inclusief twee massieve hondveilige tennisballen, maar we adviseren om echte tennisballen te gebruiken, die gaan nog verder. Tot as. do te koop op dealert.nl

 

Steun direct Redactie

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
 
Toon / Verberg Reacties